< MC ACADEMY | HS001 專業新娘髮型課程 >

< MC ACADEMY | HS001 專業新娘髮型課程 >

11700641_861667077239011_6155115469832349778_o

簡潔、優雅、又富有條線感及空氣感嘅髮型一向都係新娘喜愛 MC BRIDAL MAKEUP 的原因之一,越簡單嘅髮型及妝容,越難拿捏!當然,呢個係我地髮型班嘅課程會包含在內,希望將 Jocelyn 及 MC BRIDAL MAKEUP Team 一向對美學的追求傳遞落去!

順便賣下廣告先,下一班髮型班只剩少量名額,報名要快啦!

日期:JUL 23, 30, AUG 6, 13, 20, SEPT 3, 10, 17 ( 只剩少量名額 )
逢星期四, 7:30 – 10pm
小班教學,額滿即至!

MC BRIDAL MAKEUP

Whatsapp: +852 6446 2664
Email: ask@mcbridalmakeup.hk
Website: www.mcbridalmakeup.hk


Leave a Reply